Sitemap    
   
  
S

Silkeborg Beachvolley Cup 2011

Silkeborg Beachvolley Cup afvikles igen i år, og vi regner med, at det bliver lørdag d. 27. august, efter at beachvolley-touren (DM i beachvolley) er afsluttet med finale-stævnet på Amager.

Turneringen

I alle tre rækker bliver der tale om 2-pers. hold, med 8 hold i hver række.
Pga. den begrænsede bane-kapacitet kan vi desværre ikke lave niveau-inddeling i alle rækker. For alle tre rækker, hhv. Dame, Herre og Mix-rækken, gælder det derfor, at alle tilmeldte hold i spiller i én samlet række, uanset om de enkelte holds niveau som udgangpunkt er til bredde, div. eller elite.
 
Alle kampe afvikles som bedst af 3 sæt efter de officielle regler, med sæt-score op til hhv. 21, 21 og 15 - alle sæt skal vindes med to overskydende points.
Af hensyn til turneringsplanens overholdelse, så opfordrer vi til, at holdene er opmærksomme på at overholde kamp-tidspunkterne, og der varmes så vidt muligt op udenfor banerne.

Tilmelding

Tilmelding sker efter først-til-mølle pricippet. Der er plads til 8 hold i hver række. Hvis en række kommer over de 8 hold, sættes disse hold på venteliste. Vi forbeholder os dog retten til at reservere 4 af pladserne i hver række til hold fra Silkeborg.
 
Tilmeld dit hold ved at udfylde tilmeldings-formularen.
Når den er udfyldt, og du har set en bekræftelse på tilmeldingen på skærmen, skal du overføre det samlede beløb; 150,- kr. pr. hold samt evt. fest-tilmeldinger; 100,- kr. pr. pers., til kontoen for Silkeborg Beachvolley:
Reg.nr.: 9899
Konto-nr.: 3050146714
- Husk at skrive i kommentaren ved overførslen, hvad og hvem du betaler for. Ellers kan vi ikke identificere, hvor pengene kommer fra.
De tilmeldte hold for Silkeborg Beachvolley Cup 2011 vil løbende kunne ses her:
 
Seedning
Damer
Herrer Mix
1 HA...lleluja Landsmesteren og groupien Sam
2 Heidi og Henny de prøver igen Hr. Bold uden øje
3 The Sunshines Jorn Wannabies kjeldsen-MIX
4 Dem de andre ikke vil lege med! Mean Machine Knold og Tot
5 Vi Vinder Festen The pimmels Marianne/Claus
6 Ak og Lis Rynkerøv Speciel K
7 Folke og Else Pinche Mosca  
8      

Venteliste

Rækkefølge Damer Herrer Mix
1     Heidi og Preben
 
Som udgangspunkt har vi med 4 baner og kun en enkelt stævne-dag kun plads til 8 hold i hver række. Hvis ikke alle rækker kommer op på 8 hold kan vi dog stadig tage enkelte ekstra hold ind i andre rækker. Disse hold tages ind på ventelisten efter tilmeldings-rækkefølgen.
Har du tilmeldt et hold på ventelisten samt betalt for holdet, men ikke er kommet med i turneringen ved stævnet, tilbage-betaler vi naturligvis stævne-gebyret.

Faciliteter

Følgende faciliteter vil være helt eller delvist tilgængelige under stævnet.

Svømmebasinerne

Ved tidligere stævner har der været adgang til svømmebasinerne på Nordvestbadet som en del af Silkeborg Beachvolley Cup.
Denne adgang kan vi desværre ikke garantere i år, da vi i den pågældende weekend skal deles med Silkeborg Svømmeklub om basinerne, hvor de afholder et stort svømmestævne.
Det betyder at vi kun kan tilbyde adgang til svømmebasinerne i det omfang, de ikke skal benyttes i forbindelse med svømmestævnet, og det må derfor forventes, at der om noget højst vil blive delvist adgang til det lille svømmebasin i år.

Toilet og bad

Der vil dagen igennem være mulighed for at gøre brug af Nordvestbadets toilet og bruse-faciliteter samt omklædnings-rum.
Arrangør-gruppen for Silkeborg Beachvolley Cup består af to dele, et Stævne-udvalg og en arbejds-gruppe.

For at sikre afviklingen af stævnet, er der beskrevet en liste af arbejds-opgaver, som skal besættes af frivillige medhjælpere. Uden opbakningen fra de frivillige medhjælpere i lokal-miljøet kan stævnet ikke afvikles.

Stævne-udvalget

Stævne-udvalget består af 2-4 personer, og har som deres primære opgave at have overblik over de opgaver, som skal løses for at stævnet kan afvikles, samt at sørge for, at koordinere arbejds-indsatsen for de personer, som løser opgaverne i praksis.

Det er ikke et krav, at medlemmerne af stævne-udvalget selv påtager sig praktiske opgaver. Eneste krav er, at man aktivt sørger for at koordinere opgavernes afvikling, og at man gør en nødvendig indsats for at finde de nødvendige frivillige. Herunder er det nødvendigt, at man som en del af stævne-udvalget deltager i et antal møder før og lige op til stævnet, samt at der samles op omkring erfaringer efter stævnet.

Arbejds-gruppen

Arbejds-gruppen består af de personer, som har meldt sig til at løse de opgaver, som er beskrevet og koordineret af stævne-udvalget.
Det er for mange af arbejds-opgaverne ikke nødvendigt at deltage i møder. Enkelte opgaver kan dog kræve et enkelt eller to koordinerende eller planlæggende møder.
Silkeborg Beachvolley Cup 2008
Klik her for at downloade plakaten i A4 format.
 
Hvis det ikke virker umiddelbart, så prøv denne fremgangsmåde:
  1. Højreklik på linket.
  2. Vælg "Gem som..." / "Save as..."
  3. Gem plakaten på din computer - gem den et sted, hvor du kan finde den igen.
    (Bemærk at filen gemmes under navnet b0a5f2ff3776bc46ba866aec6f7a15ad.jpg, med mindre du selv giver den et andet navn.)
  4. Åbn plakaten lokalt på din computer.
Silkeborg Beachvolley | CVR: 38544381  | Tlf.: 20482012