Sitemap    
   
  
S

Grundlovs-stævne 2012

2012 - weekend-stævne

I forbindelse med at weekenden tættest på Grundlovsdag igen i år falder sammen med Hederytmer i Silkeborg, afvikler vi i stedet Grundlovs-stævnet som et weekend-stævne i weekenden  d. 9. og 10. juni - stadig med fest lørdag aften samt mulighed for overnatning ved banerne.

Check-in

Der vil være mulighed for check-in ved bane-området fra fredag kl. 15.
 
Check-in skal ske senest få min. før kamp-start på første kamp.
 
Møder et hold ikke op til kamp-starten følger vi de beskrevne regler herfor. Forbundets regler foreskriver desuden, at et hold udelukkes fra turneringen, hvis ikke det møder op til kamp-start. Da dette er et lokal-stævne, og vi derfor er mere sårbare overfor generelle udelukkelser, har vi dog tilladelse til at håndtere denne regel mere lempeligt. - Men i taber stadig jeres kamp efter vores beskrevne regler, hvis ikke i er der til tiden! 

Festen

Festen arrangeres i vores fest-telt ved banerne. Der vil i den forbindelse være mulighed for at gå i bad i Nordvestbadets omklædningsrum efter kampene, og der vil også her være adgang til toiletter natten igennem.
 
Maden ved festen består i en grill-pakke, som er inkl. i fest-prisen på 100,- kr. pr. pers. Der bliver tændt op i grillen kl. 18.30, og man griller selv sin mad. Til grill-maden vil der være div. tilbehør som kartoffel-salat, alm. salat, sennep og ketchup.
Drikkevarer kan naturligvis købes hele aftenen.

Fodbold-landskamp kl. 17.40

Vi tænder naturligvis for TV'et, så de interesserede kan følge aftenens EM-landskamp på skærmen direkte fra fest-teltet kl. 17.40.

Bassinerne er lukkede om natten

Bemærk venligst, at da festen afholdes på samme område som frilufts-badet, så skal det understreges, at bassinerne om natten er tildækkede med pressenning. Det er derfor naturligvis ikke tilladt at bruge bassinenerne udenfor disses åbningstider, og det er desuden forbundet med llivsfare, da der er overhængende risiko for, at man kommer under pressinningerne og ikke kan komme op.
Uforsvarlig adfærd i forbindelse med bassinerne udenfor disses åbningstider er derfor udelukkende på eget ansvar.

Overnatning

I forbindelse med at stævnet afvikles over hele weekenden vil der være mulighed for at slå telte op til overnatning ved banerne. Overnatning med campingvogn er også muligt.
Bemærk at der ved overnatning skal betales 30,- kr. ekstra pr. pers. pr. nat.
 
Der kan overnattes fra fredag til lørdag og lørdag til søndag.
Bane- og telt-området vil være tilgængeligt fra fredag eftermiddag kl. 15.

Morgenmad

Der vil igen i år desuden blive arrangeret morgenmad både lørdag og søndag. Dette kræver dog i år, at man skriver sig op på forhånd til dette aftenen forinden samt betaler et mindre beløb for dette pr. morgen.

Toilet og bad

I forbindelse med overnatningen vil der, som ved festen, være adgang til toiletter m.v. igennem Nordvest-badets omklædningsrum.
Udgiften til overnatning går til Nordvestbadets udgifter ved at holde deres faciliteter åbent natten igennem.

Strøm

Der vil være strøm til evt. camping-vogne, camp-lets og evt. andre behov. I skal dog selv sørge for passende forlænger-ledninger, hvillket nemt løber op i 50 m. eller mere.

Bane-området

Stævnet afvikles på Svømmecenter Nordvest i Silkeborg, hvor vi har 4 gode baner til rådighed.
 
Nordvestbadet
Adressen er:
Svømmecenter Nordvest
Nylandsvej 80
8600 Silkeborg

Bad og toiletter i forbindelse med svømmehallen

Under hele stævnet er der adgang til svømmehallens bade og toilet-faciliteter. Indgangen hertil sker via området ved frilufts-bassinerne.

Adgang til svømme-bassinerne under stævnet

Der vil under stævnet være gratis adgang til at benytte svømme-bassinerne for både stævne-deltagere og overnattende gæster. (Bemærk at det koster 30,- kr. pr. pers. pr. nat at overnatte - også selvom du er tilmeldt stævnet.)
Vi kan desværre ikke garantere, at frilufts-bassinerne vil være åbne under stævnet, selvom der arbejdes hårdt på dette. Det skyldes, at Silkeborg Kommune sidste år skulle spare temmelig mange penge, og midlertidigt lukkede frilufts-badet. I år bliver de udendørs bassiner igen åbnet, men tidspunktet afhænger af vedligeholdels-graden, da der ikke blev brugt penge på dette sidste år.

Silkeborg Grundlovs-stævne - Turnering

Vi henviser til turneringsplanen på forbundets hjemmeside, så snart den er klar.

Kamp-afvikling

For at fastholde traditionen om et hyggeligt lokal-stævne har vi fået lov til at lave et par afvigelser fra den måde, hvormed de store tour-stævner afvikles.
Først og fremmest betyder det, at kampene som udgangspunkt dømmes i god sports-ånd af holdene selv. er man helt uenige om en bold, kan det som udgangspunkt afgøres med en ombold.
Untagelsen herfra er som udgangspunkt semi-finaler og finaler, hvor de påsatte dommer-hold skal dømme kampene.
 
Denne konstruktion benyttes, da vi har meget positive erfaringer med det. Da vi er et lille stævne med få hold i hver række, betyder ekstra dommer-opgaver (udover egne kampe), at holdene vil blive pressede tidsmæssigt, hvilket giver mindre tid til at slappe af, nyde at være til et lille lokalt beach-stævne - og evt. hoppe en tur i svømme-bassinet.

Der er stadig et dommer-ansvarligt hold

Kan to hold slet ikke finde ud af at afvikle en kamp på fornuftig vis, er der dog et dommerhold påsat hver kamp, og det vil i sådanne tilfælde stadig være dommerholdets ansvar at træde til og sørge for, at kampen afvikles på vanlig vis.
Hvis det ene af de to spillene hold forud for kampen insisterer på, at det er nødvendigt med dommere til kampen, har dommerne tilsvarende pligt til at afvikle kampen.
 
Dommer-holdet er derfor altid forpligtet til at være tilgængelige under kampens afvikling, også selvom de ikke dømmer kampen. Bliver der brug for dem i løbet af kampen, og de ikke er tilgængelige, svarer sanktionerne til forbundets regler for udeblivelse fra en dommer-opgave.

Stram tidsplan

For at kunne overholde den stramme turneringsplan afvikles kampene efter følgende regler ved forsinkelser:

Udeblivelse / Forsinket fremmøde

Hvis en kamp er forsinket pga. en anden kamp, som først skal færdigspilles, så startes kampen, så snart der er mulighed for det - uden forudgående opvarmning på banen.
 
Hvis et hold ikke er klar til kamp-start jf. turneringsplanen, så gælder følgende regler:
Over 5 min. for sent --> 1.sæt tabt.
Over 15 min. for sent --> Hele kampen tabt.

Opvarmning

Opvarmning i sandet tillades i det omfang, at tidplanen ikke allerede er overskredet. Kampen skal dog startes senest 5 min. efter det påsatte tidspunkt - uanset om der har været tid til opvarmning i sandet.
Har man brug for yderligere opvarmning, skal det ske på græs-arealerne omkring banerne.

2010

Du kan se turneringsplanen for Grundlovs-stævnet 2010 her.

Arrangør-gruppen

Arrangør-gruppen for Grundlovs-stævnet består af to dele, et stævne-udvalg og en arbejds-gruppe.

For at sikre afviklingen af stævnet, er der beskrevet en liste af arbejds-opgaver, som skal besættes af frivillige medhjælpere. Uden opbakningen fra de frivillige medhjælpere i lokal-miljøet kan stævnet ikke afvikles.

Stævne-udvalget

Stævne-udvalget består af 4-5 personer, og har som deres primære opgave at have overblik over de opgaver, som skal løses for at stævnet kan afvikles, samt at sørge for, at koordinere arbejds-indsatsen for de personer, som løser opgaverne i praksis.

Det er ikke et krav, at medlemmerne af stævne-udvalget selv påtager sig praktiske opgaver. Eneste krav er, at man aktivt sørger for at koordinere opgavernes afvikling, og at man gør en nødvendig indsats for at finde de nødvendige frivillige. Herunder er det nødvendigt, at man som en del af stævne-udvalget deltager i et antal møder før og lige op til stævnet, samt at der samles op omkring erfaringer efter stævnet.

Arbejds-gruppen

Arbejds-gruppen består af de personer, som har meldt sig til at løse de opgaver, som er beskrevet og koordineret af stævne-udvalget.
Det er for mange af arbejds-opgaverne ikke nødvendigt at deltage i møder. Enkelte opgaver kan dog kræve et enkelt eller to koordinerende eller planlæggende møder.

Stævne-udvalget

Stævne-udvalget for Silkeborg Beachvolleys Grundlovs-stævne består af følgende personer

Navn Tlf.
Bjarne T. Mortensen 21370197
Jacob B. Nielsen 20482012

Stævne-udvalget arbejder desuden sammen med Beach-udvalget i det omfang, det er nødvendigt for at afvikle stævnet i Silkeborg Beachvolley's ånd.

Arbejds-opgaver

Stævneudvalget

 • 4-5 Personer
 • Uddelegere og koordinere opgaver.

Lave aftaler

 • Lave aftaler m. Norvest-badet ang. stævne, fest og overnatning.

Lave turnerings-plan

 • 2 Personer
 • Efter tilmeldings-fristens udløb skal der laves en turnerings-plan, som lægges ud på hjemmesiden.

Afvikle turnering

 • 2-3 Personer
 • På stævne-dagen skal turneringen afvikles med udgangspunkt i turnerings-planen. Herunder indsamles og ajour-føres resultater.
 • Igang-sætning af kampe.
 • Sikre at der er isposer til stede ved banerne.

Sponsor-præmier

 • 2-3 Personer
 • Snakke med sponsorer og sikre, at der er de nødvendige præmier til stævnet.
 • Fordele de modtagne præmie-sponsorater til de forskellige placeringer ved turneringen.

Arrangere klargøring af baner

 • 1 Person
 • Sikre at de tilmeldte til denne opgave leverer en fælles indsats.
  Denne opgave indebærer også, at man selv hjælper med at klargøre banerne.
 • Banerne skal klargøres 1-2 dage forud for stævnet.

Klargøring af baner før stævnet

 • 3-5 Personer
 • Rive sand, sikre at linierne ligger rigtigt, net passer i højden m.v.

Klargøring af sandwiches til boden

 • 2-3 Personer
 • Der skal beregnes mad/slik til boden samt det skal bestilles.
 • Vi har en fast aftale med Rema 1000 i Sejs, så alle varer bestilles der.
 • Enkelte varer såsom brød og skinke skal dog evt. bestilles hos sponsorerende special-forretninger.
 • Holde styr på kvitteringer for bestillinger til boden.
 • Lave sandwich + tilbehør på forhånd.

Klargøring af boden om dagen

 • 1-2 Personer
 • Opsætning af boden om morgenen op til stævnet.
 • Evt. opsætning af pavillon.

Passe boden om dagen

 • 2-4 Personer
 • Lave prisskilte.
 • Sørge for salg, opfyldning af bod.

Klargøring til festen

 • 4-5 Personer
 • Opsætning af fest-telt dagen før stævnet.
 • Opsætning af borde (m.fyrfadslys) og stole  til festen.
 • Opstilling af bar med drikkevarer(incl. prisliste) til festen.
 • Sørge for alt maden bliver stillet frem incl. tallerkener,krus,bestik osv.
 • Opstart i baren til festen.
 • En enkelt selskabsleg eller 2 :-)

Grill-ansvarlig

 • 1 Person
 • Sørge for grill, kul og optændings-udstyr.
 • Starte grillene op om aftenen samt til middag til frankfurter m. brød.

Lave salat

 • 2 Personer
 • Der skal indkøbes og laves salat til festen.

Indkøb/afhentning af varer til festen

 • 2 Personer
 • Der skal indkøbes varer til festen.
  Der skal bl.a. indkøbes kød, brød, dressing og drikkervarer.
 • Varerne bestilles hos Rema 1000 i Sejs.
 • Bestillingen skal koordineres med salat-gruppen.

Sikre de nødvendige tilladelser til salg af alkohol og spiritus

 • 1 Person
 • Der skal laves de nødvendige aftaler omkring salg af øl og spiritus.
  Se beskrivelsen herfor under beachudvalgets side.

Musik

 • 1 Person
 • Der skal forberedes musik, anlæg og højtalere.
 • Husk at der også skal være styr på strøm til det hele.

Oprydning efter festen

 • 3-5 Personer
 • Dagen efter festen skal der ryddes op.
 • Oprydningen koordineres imellem til tilmeldte.
 • Borde og stole der er lånt fra svømmebadet vaskes af, også under benene hvis der sidder græs og lign. 

Arbejds-gruppen

 

Stævneudvalget

 • Bjarne Mortensen
 • Jacob B. Nielsen

Aftaler m. Nordvest-badet

 • Jacob Nielsen

Lave turnerings-plan

 • DVBF

Afvikle turnering

 • Bjarne Mortensen
 • Jacob B. Nielsen

Sponsor-præmier

 • Bjarne Mortensen
 • Jacob B. Nielsen

Arrangere klargøring af baner

 • Jacob B. Nielsen

Klargøring af baner før stævnet

 • Christian Nicolaisen
 • Henriette Vammen
 • Else Haun
 • Dorte Hansen
 • Nikolai Haun

Klargøring af sandwiches til boden

 • Jacob B. Nielsen
 • Sara Kaalund

Klargøring af boden om dagen

 • Trine Kjeldsen

Passe boden lørdag

 • Helle Nielsen
 • René Hjort

Passe boden søndag

 • Trine Kjeldsen

Opsætning af festtelt, borde og stole,
mad, bestik/tallerkener osv (se under "arbejdsopgaver")

 • Heidi Hansen
 • Lise Haun
 • Anne Nørby
 • Glennie Bang
 • Shannie Bang
 • Carina Fisker
 • Annette Støvring

Grill-ansvarlig (indkøb samt optænding
til fest og om dagen)

 

Lave salat

 • Dorte Hansen
 • Henriette Vammen

Indkøb af varer til festen

 • Christina Nielsen
 • Nicole Lausten
 • Kasper Dam

Sikre tilladelser

 • Jacob B. Nielsen

Musik

 • Simon Hjort

Oprydning efter festen

 Fælles opgave for alle

Bartjanser

Bartjans 19.00-19.45

 • Anne Kathrine Vendelbo
 • Jacob Kristensen

Bartjans 19.45 - 20:30

 • Heidi Hansen
 • Lise Haun

Bartjans 20.30 - 21.15

 

Bartjans 21.15 - 22.00

 • Shannie Bang
 • Carina Fisker

Bartjans 22.00 - 22.45

 • Henriette Vammen
 • Dorte Hansen

Bartjans 22.45 - 23.30

 

Bartjans 23.30 - 00.15

 • Glennie Bang
 • Anne Nørby

Bartjans 00.15 - 01.00

 • Henriette Vammen
 • Dorte Hansen

Bartjans 01.00 - 02.00

 

Tilmelding til Grundlovs-stævnet

Danmarks hyggeligste beachvolley stævne bliver i år en del af beach-touren og dermed points-givende til DM i beachvolley. Som et nyt tiltag har forbundet i år åbnet op for, at lokale stævner nu kan blive en del af beach-touren.
Da vi er et lille, lokalt og hyggeligt stævne, og ønsker at bevare denne ånd ved stævnet, henviser vi til, at du læser om stævne-afviklingen her.
 
Det betyder i første omgang, at tilmeldingen til vores stævne i år skal ske via forbundets hjemmeside.

Husk festen

Det er dog muligt, at der er enkelte ekstra billetter at få ved at kontakte Bjarne.
 

Rækker

Vi har følgende rækker, du kan tilmelde dig i:
 
Dame: 2. div. og Bredde
Herre: 1.Div. og 2. Div.
Mix: Bredde
 
 Alle rækker er med op til 8 hold.
Ved mere end 8 hold i en række, sættes holdene på venteliste. Skulle der blive rækker, som ikke bliver fyldt op, kan vi muligvis tage ekstra hold ind i andre rækker med venteliste.
 
Bemærk: For tilmelding til Dame 2. div., samt begge herre-rækkerne, skal man tilmelde sig i Elite-rækken, hvorefter tilmeldings-systemet finder ud af at fordele holdene i den række, man hører til.
Så længe der er mindre end 9 hold tilmeldt i herre-rækkerne, vil alle fremgå til at være tilmeldt i 1. div. Efterhånden som flere bedre hold tilmelder sig, vil de mindre gode hold blive skubbet ned i 2. div.
Man kan ikke blive skubbet ud af 2.div., hvis rækkerne fyldes op. I den situation gælder "Først til mølle"-princippet.
Hvis et hold specifikt ønsker at spille med i 2. div., uanset om de har points til at spille med i 1. div., så kan i kontakte os med dette ønske om nedrykning. Så vidt det kan lade sig gøre, vil vi naturligvis tage hensyn til sådanne ønsker.
Der er nu lukket for tilmelding til stævnet, og turnerings-planen er under udarbejdelse.

Arbejdsopgaver for lokale spillere

Bemærk at spillere, som normalt spiller i Silkeborg Beachvolley skal hjælpe med min. én opgave for at deltage ved stævnet.

Priser

Pris pr. hold 250,- kr.
Fest inkl. grill-pakke pr. pers. 100,- kr.
Overnatning i telt ved banerne pr. pers. pr. nat 30,- kr.
Fest pr. pers. (deltagelse først efter spisning)     30,- kr.
 
Betaling skal ske forud til vores konto:
Reg.nr.: 7670
Konto-nr.: 0004585977
Betaling for stævnet dog ved tilmelding på forbundets hjemmeside.
 
- Husk at skrive i kommentaren ved overførslen, hvem du betaler for. Ellers kan vi ikke identificere, hvor pengene kommer fra.
 
Reg.nr.: 9899
Konto-nr.: 3050146714

Tilmeldte hold

Da Grundlovs-stævnet i år er en del af Danish Beachvolley Tour, og tilmeldingerne dermed foretages via DVBS beachtour hjemmeside, så kan tilmeldingerne også følges løbende på deres side.
 
 
Du kan følge tilmeldingerne i rækkerne med disse links:
 
 
 
 

Grundlovs-stævne plakat

Silkeborg Grundlovs-stævne 2010
Klik her for at downloade plakaten i A4 format.
Silkeborg Beachvolley | CVR: 38544381  | Tlf.: 20482012