Sitemap    
   
  
S

Grundlovs-stævne 2013

Weekend-stævne med overnatning og fest

I forbindelse med at weekenden tættest på Grundlovsdag igen i år falder sammen med Hederytmer i Silkeborg, afvikler vi i stedet Grundlovs-stævnet som et weekend-stævne i weekenden  d. 8. og 9. juni - stadig med fest lørdag aften samt mulighed for overnatning ved banerne.

Check-in

Der vil være mulighed for check-in ved bane-området fra fredag kl. 15.
 
Check-in skal ske senest få min. før kamp-start på første kamp.
Ved check-in skal desuden betales et kontant beløb på 60,- kr. pr. hold samt 30,- kr. pr. pers. pr. overnatning. (*Se eksemplet nedenfor.) Disse penge skal betales for at have adgang til Nordvestbadets faciliteter weekenden igennem, herunder adgang til toilet- og bade-faciliteter døgnet rundt, strøm til telt/campingvogn samt svømmebasinerne i deres åbningstider.
 
Møder et hold ikke op til kamp-starten følger vi de beskrevne regler herfor. Forbundets regler foreskriver desuden, at et hold udelukkes fra turneringen, hvis ikke det møder op til kamp-start. Da vores fysiske rammer gør, at dette er et stævne med små rækker, og vi derfor er mere sårbare overfor generelle udelukkelser, har vi dog tilladelse til at håndtere denne regel mere lempeligt. - Men i taber stadig jeres kamp efter vores beskrevne regler, hvis ikke i er der til tiden!
 
* Eksempel på betaling for faciliteter:
Beskrivelse Beregning Total
1 Herre-hold + 1 Dame-hold 2 x 60,- kr. 120,-
2 overnatninger for 4 spillere 4 x 2 x 30,- 240,-
2 overnatninger for 2 børn 2 x 2 x 30,- 120,-
Total   480,-

Festen

Festen arrangeres i vores fest-telt ved banerne. Der vil i den forbindelse være mulighed for at gå i bad i Nordvestbadets omklædningsrum efter kampene, og der vil også her være adgang til toiletter natten igennem.
 
Maden ved festen består i en grill-pakke, som er inkl. i fest-prisen på 100,- kr. pr. pers. Der bliver tændt op i grillen kl. 18.30, og man griller selv sin mad. Til grill-maden vil der være div. tilbehør som kartoffel-salat, alm. salat, sennep og ketchup.
Drikkevarer kan naturligvis købes hele aftenen.

Bassinerne er lukkede om natten

Bemærk venligst, at da festen afholdes på samme område som frilufts-badet, så skal det understreges, at bassinerne om natten er tildækkede med pressenning. Det er derfor naturligvis ikke tilladt at bruge bassinenerne udenfor disses åbningstider, og det er desuden forbundet med llivsfare, da der er overhængende risiko for, at man kommer under pressinningerne og ikke kan komme op.
Uforsvarlig adfærd i forbindelse med bassinerne udenfor disses åbningstider er derfor udelukkende på eget ansvar.

Overnatning

I forbindelse med at stævnet afvikles over hele weekenden vil der være mulighed for at slå telte op til overnatning ved banerne. Overnatning med campingvogn er også muligt.
Bemærk at der ved overnatning skal betales 30,- kr. ekstra pr. pers. pr. nat.
 
Der kan overnattes fra fredag til lørdag og lørdag til søndag.
Bane- og telt-området vil være tilgængeligt fra fredag eftermiddag kl. 15.

Morgenmad

Der vil igen i år desuden blive arrangeret morgenmad både lørdag og søndag. Dette kræver dog i år, at man skriver sig op på forhånd til dette aftenen forinden samt betaler et mindre beløb for dette pr. morgen.
Vi forventer, at prisen for morgenmad bliver 15,- kr. pr. pers. pr. morgen.

Toilet og bad

I forbindelse med overnatningen vil der, som ved festen, være adgang til toiletter m.v. igennem Nordvest-badets omklædningsrum.
Udgiften til overnatning går til Nordvestbadets udgifter ved at holde deres faciliteter åbent natten igennem.

Strøm

Der vil være strøm til evt. camping-vogne, camp-lets og evt. andre behov. I skal dog selv sørge for passende forlænger-ledninger, hvillket nemt løber op i 50 m. eller mere.

Bane-området

Stævnet afvikles på Svømmecenter Nordvest i Silkeborg, hvor vi har 4 gode baner til rådighed.
 
Nordvestbadet
Adressen er:
Svømmecenter Nordvest
Nylandsvej 80
8600 Silkeborg

Bad og toiletter i forbindelse med svømmehallen

Under hele stævnet er der adgang til svømmehallens bade og toilet-faciliteter. Indgangen hertil sker via området ved frilufts-bassinerne.

Adgang til svømme-bassinerne under stævnet

Der vil under stævnet være gratis adgang til at benytte de udendørs svømme-bassiner.
I tilfælde af dårligt vejr under stævnet kan der laves aftaler med livredderne om at åbne varmtvands-bassinet i en time eller to, så ungerne kan blive dyppet uden at få blå læber af det. - Men selvfølgelig bliver vejret jo fantastisk!

Turnering

Vi henviser til turneringsplanen på forbundets hjemmeside, så snart den er klar.
 
Vi har dog nu afviklet turneringen, og du kan se resultaterne for de enkelte rækker her:

Kamp-afvikling

For at fastholde traditionen om et hyggeligt lokal-stævne har vi fået lov til at lave et par afvigelser fra den måde, hvormed de store tour-stævner afvikles.
Først og fremmest betyder det, at kampene som udgangspunkt dømmes i god sports-ånd af holdene selv. Er man helt uenige om en bold, kan det som udgangspunkt afgøres med en ombold.
Untagelsen herfra er som udgangspunkt semi-finaler og finaler, hvor de påsatte dommer-hold skal dømme kampene.
 
Denne konstruktion benyttes, da vi har meget positive erfaringer med det. Da vi er et lille stævne med få hold i hver række, betyder ekstra dommer-opgaver (udover egne kampe), at holdene vil blive pressede tidsmæssigt, hvilket giver mindre tid til at slappe af, nyde at være til et lille lokalt beach-stævne - og evt. hoppe en tur i svømme-bassinet.

Der er stadig et dommer-ansvarligt hold

Kan to hold slet ikke finde ud af at afvikle en kamp på fornuftig vis, er der dog et dommerhold påsat hver kamp, og det vil i sådanne tilfælde stadig være dommerholdets ansvar at træde til og sørge for, at kampen afvikles på vanlig vis.
Hvis det ene af de to spillene hold forud for kampen insisterer på, at det er nødvendigt med dommere til kampen, har dommerne tilsvarende pligt til at afvikle kampen.
 
Dommer-holdet er derfor altid forpligtet til at være tilgængelige under kampens afvikling, også selvom de ikke dømmer kampen. Bliver der brug for dem i løbet af kampen, og de ikke er tilgængelige, svarer sanktionerne til forbundets regler for udeblivelse fra en dommer-opgave.

Stram tidsplan

For at kunne overholde den stramme turneringsplan afvikles kampene efter følgende regler ved forsinkelser:

Udeblivelse / Forsinket fremmøde

Hvis en kamp er forsinket pga. en anden kamp, som først skal færdigspilles, så startes kampen, så snart der er mulighed for det - uden forudgående opvarmning på banen.
 
Hvis et hold ikke er klar til kamp-start jf. turneringsplanen, så gælder følgende regler:
Over 5 min. for sent --> 1.sæt tabt. Over 15 min. for sent --> Hele kampen tabt.

Opvarmning

Opvarmning i sandet tillades i det omfang, at tidplanen ikke allerede er overskredet. Kampen skal dog startes senest 5 min. efter det påsatte tidspunkt - uanset om der har været tid til opvarmning i sandet.
Har man brug for yderligere opvarmning, skal det ske på græs-arealerne omkring banerne.

Arrangør-gruppen

Arrangør-gruppen for Grundlovs-stævnet består af to dele, et stævne-udvalg og en arbejds-gruppe.
For at sikre afviklingen af stævnet, er der beskrevet en liste af arbejds-opgaver, som skal besættes af frivillige medhjælpere. Uden opbakningen fra de frivillige medhjælpere i lokal-miljøet kan stævnet ikke afvikles.
 
Stævne-udvalget for Silkeborg Beachvolleys Grundlovs-stævne består af følgende personer
Navn Tlf.
Bjarne T. Mortensen 21370197
Jacob B. Nielsen 20482012

Stævne-udvalget arbejder desuden sammen med Beach-udvalget i det omfang, det er nødvendigt for at afvikle stævnet i Silkeborg Beachvolley's ånd.

Stævne-udvalget

Stævne-udvalget består af 4-5 personer, og har som deres primære opgave at have overblik over de opgaver, som skal løses for at stævnet kan afvikles, samt at sørge for, at koordinere arbejds-indsatsen for de personer, som løser opgaverne i praksis.
Det er ikke et krav, at medlemmerne af stævne-udvalget selv påtager sig praktiske opgaver. Eneste krav er, at man aktivt sørger for at koordinere opgavernes afvikling, og at man gør en nødvendig indsats for at finde de nødvendige frivillige. Herunder er det nødvendigt, at man som en del af stævne-udvalget deltager i et antal møder før og lige op til stævnet, samt at der samles op omkring erfaringer efter stævnet.

Arbejds-gruppen

Arbejds-gruppen består af de personer, som har meldt sig til at løse de opgaver, som er beskrevet og koordineret af stævne-udvalget. Det er for mange af arbejds-opgaverne ikke nødvendigt at deltage i møder. Enkelte opgaver kan dog kræve et enkelt eller to koordinerende eller planlæggende møder.
 
Bemærk at spillere, som normalt spiller i Silkeborg Beachvolley skal hjælpe med min. én opgave for at deltage ved stævnet.
Hjemmesiden opdateres ikke automatisk med tilmeldingerne. Hvis du skulle tilmelde dig en opgave, som allerede er fyldt op - også selvom du ikke kan se det, så bliver du nødt til at vælge en anden opgave i stedet. Vi gør os naturligvis umage for hele tiden at holde listen opdateret for at undgå sådanne problemer.

Arbejds-opgaver

Stævneudvalget

 • 3 Personer
 • Uddelegere og koordinere opgaver.

Lave aftaler

 • 1 Person
 • Lave aftaler m. Norvest-badet ang. stævne, fest og overnatning.

Afvikle turnering

 • 2-3 Personer
 • På stævne-dagen skal turneringen afvikles med udgangspunkt i turnerings-planen. Herunder indsamles og ajour-føres resultater.
 • Igang-sætning af kampe.
 • Sikre at der er isposer til stede ved banerne.

Sponsor-præmier

 • 2-3 Personer
 • Snakke med sponsorer og sikre, at der er de nødvendige præmier til stævnet.
 • Fordele de modtagne præmie-sponsorater til de forskellige placeringer ved turneringen.

Klargøring af baner før stævnet

 • 3 Personer
 • Rive sand, sikre at linierne ligger rigtigt, net passer i højden m.v.
 • Banerne skal klargøres 1-2 dage forud for stævnet.
 • De tilmeldte har selv ansvaret for at koordinere arbejdet.

Lave pasta-salat til bod og fest

 • 2-3 Personer
 • Lave pastasalat fredag eftermiddag/aften. Salaten laves i store skåle/fade, som kan holdes på køl og frisk weekenden over.
 • Salaten laves i tilstrækkelig mængde til, at den både kan sælges i boden om dagen samt bruges ved spisning lørdag aften.
 • Vi har en fast aftale med Rema 1000 i Sejs, så alle varer bestilles igennem Christina.
 • Kød til salaten søndag holdes på frost, så det først iblandes aftenen før, at det skal bruges.

Lave salat til festen

 • 2 Personer
 • Lave salat til festen som supplement til pasta-salaten.
 • Vi har en fast aftale med Rema 1000 i Sejs, så alle varer bestilles igennem Christina.

Passe boden om dagen

 • 2-4 Personer
 • Opsætning af boden om morgenen.
 • Evt. opsætning af pavillon.
 • Lave prisskilte.
 • Sørge for salg, opfyldning af bod.
 • Opgaven tilmeldes pr. dag, lørdag eller søndag.

Klargøring til festen

 • 4-5 Personer
 • Opsætning af fest-telt senest fredag før stævnet. I tilfælde af regn fredag skal teltet sættes op torsdag, så græsset ikke er vådt i teltet til festen.
 • Ophængning af lyskæder. (Henv. t. Jacob)
 • Opsætning af borde (m. fyrfadslys) og stole til festen.
 • Opstilling af bar med drikkevarer(incl. prisliste) til festen.
 • Sørge for alt maden bliver stillet frem incl. tallerkener,krus,bestik osv.
 • Opstart i baren til festen.
 • En eller 2 selskabslege.

Grill-ansvarlig

 • 1 Person
 • Sørge for grill, kul og optændings-udstyr.
 • Starte grillene op om aftenen samt til middag til frankfurter m. brød.

Afhente morgenmad søndag

 • 1 Person
 • Der skal hentes morgenbrød, smør, ost, marmelade samt mælk og juice hos Fakta. Maden skal være klar søndag morgen kl. 8.

Indkøb/afhentning af varer til festen

 • 2 Personer
 • Der skal indkøbes varer til festen. Der skal bl.a. indkøbes kød, brød, dressing og drikkervarer.
 • Vare-bestillingen koordineres med Christina (Rema 1000 i Sejs).

Sikre de nødvendige tilladelser til salg af alkohol og spiritus

 • 1 Person
 • Der skal laves de nødvendige aftaler omkring salg af øl og spiritus. Se beskrivelsen herfor under beachudvalgets side.

Musik

 • 1 Person
 • Der skal forberedes musik, anlæg og højtalere.
 • Husk at der også skal være styr på strøm til det hele.

Oprydning efter stævnet

 • 3-6 Personer
 • Oprydning efter festen generelt (evt. lørdag nat) er en fælles opgave for alle.
 • Oprydningen efter stævnet koordineres imellem til tilmeldte.
 • Borde og stole der er lånt fra svømmebadet vaskes af, også under benene hvis der sidder græs, jord e.l.
 • Teltet tages ned. I tilfælde af at teltet er vådt, tages det ned ved førstkommende lejlighed. Gruppen har i så fald stadig ansvaret for selv at koordinere dette.
 

Stævneudvalget

 • Bjarne Mortensen
 • Jacob B. Nielsen
 • Carina Fisker

Aftaler m. Nordvest-badet

 • Jacob Nielsen

Lave turnerings-plan

 • DVBF

Afvikle turnering

 • Bjarne Mortensen
 • Jacob B. Nielsen
 • Carina Fisker

Sponsor-præmier

 • Jacob B. Nielsen

Klargøring af baner før stævnet

 

Lave pasta-salat til bod og fest

 • Else Haun

Lave salat til festen

 

Passe boden lørdag

 

Passe boden søndag

 

Klargøring til festen

Opsætning af fest-telt, borde og stole, mad, bestik/tallerkener osv. (Se under "Arbejdsopgaver")

 

Grill-ansvarlig

Bestilling samt optænding i grill til fest og om dagen.

 

Afhente morgenmad søndag

 

Indkøb af varer til festen

 • Christina Nielsen
 • Trine Kjeldsen

 

Sikre tilladelser

 • Jacob B. Nielsen

Musik

 • Simon Hjort Jensen

Oprydning efter festen

Fælles opgave for alle

Oprydning efter stævnet

Oprydning af borde, stole m.m. samt nedtagning af telte.
 

Bartjanser

Bartjans 19.00-19.45

 

Bartjans 19.45 - 20:30

 

Bartjans 20.30 - 21.15

 

Bartjans 21.15 - 22.00

 

Bartjans 22.00 - 22.45

 

Bartjans 22.45 - 23.30

 

Bartjans 23.30 - 00.15

 

Bartjans 00.15 - 01.00

 

Bartjans 01.00 - 02.00

 

Tilmelding til Grundlovs-stævnet

Danmarks hyggeligste beachvolley stævne blev sidste år en del af beach-touren og dermed points-givende til DM i beachvolley. Det blev sidste år en god succes, og vi har derfor valgt at fastholde disse rammer igen i år.
Da vi er et lille, lokalt og hyggeligt stævne, og ønsker at bevare denne ånd ved stævnet, henviser vi til, at du læser om stævne-afviklingen her.
 
Det betyder i første omgang, at tilmeldingen til vores stævne igen i år skal ske via forbundets hjemmeside.

Tilmeldte hold

Du kan se de tilmeldte hold til stævnet på DVBF's hjemmeside for beachtouren.

Husk festen

Tilmelding til festen skal stadig ske her på vores egen hjemmeside.

Rækker

Vi har følgende rækker, du kan tilmelde dig i:
 
Dame: 2. div. og Bredde
Herre: 1.Div. og 2. Div.
Mix: Bredde
 
Alle rækker er med op til 8 hold.
Ved mere end 8 hold i en række, sættes holdene på venteliste. Skulle der blive rækker, som ikke bliver fyldt op, kan vi muligvis tage ekstra hold ind i andre rækker med venteliste.
 
Bemærk: For tilmelding til Dame 2. div., samt begge herre-rækkerne, skal man tilmelde sig i Elite-rækken, hvorefter tilmeldings-systemet finder ud af at fordele holdene i den række, man hører til.
Så længe der er mindre end 9 hold tilmeldt i herre-rækkerne, vil alle fremgå til at være tilmeldt i 1. div. Efterhånden som flere bedre hold tilmelder sig, vil de mindre gode hold blive skubbet ned i 2. div.
Man kan ikke blive skubbet ud af 2.div., hvis rækkerne fyldes op. I den situation gælder "Først til mølle"-princippet.
Hvis et hold specifikt ønsker at spille med i 2. div., uanset om de har points til at spille med i 1. div., så kan i kontakte os med dette ønske om nedrykning. Så vidt det kan lade sig gøre, vil vi naturligvis tage hensyn til sådanne ønsker.

Arbejdsopgaver for lokale spillere

Bemærk at spillere, som normalt spiller i Silkeborg Beachvolley skal hjælpe med min. én opgave for at deltage ved stævnet.
For at tilmelde dig til en eller flere opgaver kan du benytte denne formular.
Læs om de forskellige arbejds-opgaver her.
For at se hvem der allerede er tilmeldt de forskellige opgaver, se denne liste.

Priser

Stævnegebyr pr. hold 250,- kr.
Adgang til faciliteter lørdag og søndag pr. hold 60,- kr.
Fest inkl. grill-pakke pr. pers. 100,- kr.
Overnatning i telt ved banerne pr. pers. pr. nat 30,- kr.
Fest pr. pers. (deltagelse først efter spisning)    30,- kr.
 
Betaling for adgang til faciliteter, fest og overnatning kan ske forud til vores konto: Reg.nr.: 7670
Konto-nr.: 0004585977
Alternativt kan der betales kontant ved check-in lørdag morgen.
Stævne-gebyret betales ved tilmelding på forbundets hjemmeside.
 
- Husk at skrive en kommentar ved overførsel, hvem du betaler for. Ellers kan vi ikke identificere, hvor pengene kommer fra.
 
Reg.nr.: 9899 Konto-nr.: 3050146714

Tilmeldte hold

Da Grundlovs-stævnet i år er en del af Danish Beachvolley Tour, og tilmeldingerne dermed foretages via DVBS beachtour hjemmeside, så kan tilmeldingerne også følges løbende på deres side.

Plakat

Silkeborg Grundlovs-stævne 2010
Klik her for at downloade plakaten i A3 format.
Silkeborg Beachvolley | CVR: 38544381  | Tlf.: 20482012