Sitemap    
   
  
S

2018

Weekend-stævne med overnatning og hygge lørdag aften

Igen i år laver vi Grundlovsstævnet som en del af DVBF's beach-tour, og vi kan dermed også i år tilbyde, at der kan samles points til det samlede DM i beachvolley.
 
Stævnet flyttes til august i år
Grundlovs-stævnet afvikles som altid som et weekend-stævne.
I år afvikler vi dog helt utraditionelt stævnet i starten af august i stedet for som tidligere i weekenden omkring Grundlovsdag.
I år bliver det altså d. 4. og 5. august - som altid med mulighed for overnatning ved banerne.
 
Vi havde oprindeligt ønsket at afvikle stævnet som altid i en af de to weekender omkring Grundlovsdag. Vi kom desværre for sent hos forbundet, så begge weekender var optaget og havde meget få valgmuligheder som alternativ. Vi håber, at I tager denne alternative weekend til jer, så vi stadig kan få et rigtig godt stævne.
 
Festen er i år ændret, så vi i år ikke laver en rigtig fest, men derimod stiller faciliteterne til rådighed, så folk kan sætte sig i teltet og hygge sig.
 
Igen i år igen tilbyder vi fem rækker - 8 hold i hver række:
Herrer: 2. div. / 3. div.
Damer 2. div. / 3. div.
Mix
 
Forbundet har desværre ændret i deres propositioner, så vi ikke længere har mulighed for at tilbyde 1. div. i herre-rækken.

Forplejning

Under stævnet vil der være mulighed for at købe sandwiches, frugt, kager, slik samt drikkevarer i vores bod lige ved banerne.
Is kan købes i kiosken i forbindelse med Svømmecenteret.

Check-in

Der vil være mulighed for check-in ved bane-området fra fredag kl. 15.
 
Check-in skal ske senest få min. før kamp-start på første kamp.
Ved check-in skal desuden betales for overnatning ved banerne 30,- kr. pr. pers. pr. overnatning. (*Se eksemplet nedenfor.) Disse penge skal betales for at have adgang til Nordvestbadets faciliteter weekenden igennem, herunder adgang til toilet- og bade-faciliteter døgnet rundt, strøm til telt/campingvogn samt svømmebasinerne i deres åbningstider.
 
* Eksempel på betaling for faciliteter:
Beskrivelse Beregning Total
2 overnatninger for 4 spillere 4 x 2 x 30,- 240,-
2 overnatninger for 2 børn 2 x 2 x 30,- 120,-
Total   360,-
 
Møder et hold ikke op til kamp-starten følger vi de beskrevne regler herfor. Forbundets regler foreskriver desuden, at et hold udelukkes fra turneringen, hvis ikke det møder op til kamp-start.
Vi har tidligere haft en blødere tolkning af denne regel qua vores stævnes størrelse og dermed større sårbarhed overfor udelukkelse af et hold fra hele turneringen. Selvom turnerings-strukturen generelt er kommet til at ligge tættere på vores struktur ved Grundlovs-stævnet håber vi stadig, som det lille stævne vi er, på at kunne fastholde en blødere linie end forbundets generelle linie.
- Men i taber stadig jeres kamp efter vores beskrevne regler, hvis ikke i er der til tiden!

Festen

Festen er igen i år ændret, så vi i år ikke laver en rigtig fest, men derimod stiller faciliteterne til rådighed, så folk kan sætte sig i teltet og hygge sig.
Det betyder, at
  • Vi forventer ikke at sælge drikkevarer fra baren, og musikken bliver begrænset til en mulighed for at afspille egen musik på et anlæg, vi stiller til rådighed.
  • Vi stiller stadig vores grills til rådighed, men i skal selv medbringe maden til festen.
  • Det koster ikke noget at deltage.
  • Der vil ikke være tilmelding til festen længere, da vi ikke skal bestille varer.
Igennem de seneste år har vi haft mere og mere svært ved at tiltrække folk til festen, og den overordnede udmelding vi fik fra vores spørgeskema undersøgelse var, at folk ikke ønskede den "store fest-pakke", men hellere en "fest" i mindre skala, hvor der er plads til at medbringe børn først på aftenen, og bare generelt at hygge sig uden at skulle "feste igennem".
Disse ønsker forsøger vi at imødekomme med vores ændringer, og vi håber, at i tager godt imod dem.
 
Festen/lørdags-hyggen arrangeres stadig i vores fest-telt ved banerne, og der vil stadig være mulighed for at gå i bad i Nordvestbadets omklædningsrum efter kampene, ligesom der også vil også her være adgang til toiletter natten igennem.

Bassinerne er lukkede om natten

Bemærk venligst, at da festen/lørdags-hyggen afholdes på samme område som frilufts-badet, så skal det understreges, at bassinet om natten er tildækkede med pressenning. Det er derfor naturligvis ikke tilladt at bruge bassinet udenfor dettes åbningstider, og det er desuden forbundet med llivsfare, da der er overhængende risiko for, at man kommer under pressinningerne og ikke kan komme op.
Tilsvarende er det heller ikke tilladt at klatre op i udsprings-tårnet udenfor friluftsbadets åbningstider.
Uforsvarlig adfærd i forbindelse med bassinet udenfor dettes åbningstider er derfor udelukkende på eget ansvar.

Overnatning

I forbindelse med at stævnet afvikles over hele weekenden vil der være mulighed for at slå telte op til overnatning ved banerne. Overnatning med campingvogn er også muligt.
Bemærk at der ved overnatning skal betales 30,- kr. ekstra pr. pers. pr. nat.
 
Der kan overnattes fra fredag til lørdag og lørdag til søndag.
Bane- og telt-området vil være tilgængeligt fra fredag eftermiddag kl. 15.

Morgenmad

Der vil igen i år desuden blive arrangeret morgenmad søndag. For dem, som overnatter fra fredag til lørdag må i selv sørge for morgenmad lørdag morgen. Vi kan bl.a. henvise til den Q8 station, som ligger ca. 500 m. fra banerne.
Morgenmad søndag kræver igen i år, at man skriver sig op og betaler på forhånd til dette, senest lørdag aften.
Prisen for morgenmad om søndagen bliver 20,- kr. pr. pers. pr. morgen.

Toilet og bad

Under hele stævnet vil der være adgang til toiletter m.v. igennem Nordvest-badets omklædningsrum.
Udgiften til overnatning går til Nordvestbadets udgifter ved at holde deres faciliteter åbent natten igennem.

Strøm

Der vil være strøm til evt. camping-vogne, camp-lets og evt. andre behov. I skal dog selv sørge for passende forlænger-ledninger, hvillket nemt løber op i 50 m. eller mere.

Silkeborg Grundlovsstævne - Baneområdet

Stævnet afvikles på Svømmecenter Nordvest i Silkeborg, hvor vi har 4 gode baner til rådighed.
 
Nordvestbadet
Adressen er:
Svømmecenter Nordvest
Nylandsvej 80
8600 Silkeborg

Bad og toiletter i forbindelse med svømmehallen

Under hele stævnet er der adgang til svømmehallens bade og toilet-faciliteter. Indgangen hertil sker via området ved frilufts-bassinerne.

Adgang til svømme-bassinerne under stævnet

Der vil under stævnet være gratis adgang til at benytte de indendørs svømmebassiner. Bassinerne udenfor er desværre lukket i år pga. vedligeholdelse.

Turnering

Vi henviser til turneringsplanen på forbundets hjemmeside, så snart den er klar.

Kamp-afvikling

For at fastholde traditionen om et hyggeligt lokal-stævne har vi fået lov til at lave et par afvigelser fra den måde, hvormed de store tour-stævner afvikles.
Først og fremmest betyder det, at kampene som udgangspunkt dømmes i god sports-ånd af holdene selv. Er man helt uenige om en bold, kan det som udgangspunkt afgøres med en ombold.
Untagelsen herfra er semi-finaler og finaler, hvor de påsatte dommer-hold skal dømme kampene.
 
Denne konstruktion benyttes, da vi har meget positive erfaringer med det. Da vi er et lille stævne med få hold i hver række, betyder ekstra dommer-opgaver (udover egne kampe), at holdene vil blive pressede tidsmæssigt, hvilket giver mindre tid til at slappe af, nyde at være til et lille lokalt beach-stævne - og evt. hoppe en tur i svømme-bassinet.

Der er stadig et dommer-ansvarligt hold

Kan to hold slet ikke finde ud af at afvikle en kamp på fornuftig vis, er der dog et dommerhold påsat hver kamp, og det vil i sådanne tilfælde stadig være dommerholdets ansvar at træde til og sørge for, at kampen afvikles fornuftigt og fair.
Hvis det ene af de to spillene hold forud for kampen insisterer på, at det er nødvendigt med dommere til kampen, har dommerne tilsvarende pligt til at afvikle hele kampen.
 
Dommer-holdet er derfor altid forpligtet til at være tilgængelige under kampens afvikling, også selvom de ikke dømmer kampen. Bliver der brug for dem i løbet af kampen, og de ikke er tilgængelige, svarer sanktionerne til forbundets regler for udeblivelse fra en dommer-opgave.

Stram tidsplan

For at kunne overholde den stramme turneringsplan afvikles kampene efter følgende regler ved forsinkelser:

Udeblivelse / Forsinket fremmøde

Hvis en kamp er forsinket pga. en anden kamp, som først skal færdigspilles, så startes kampen, så snart der er mulighed for det.
 
Hvis et hold ikke er klar til kamp-start jf. turneringsplanen, så gælder følgende regler:
Over 10 min. for sent --> 1.sæt tabt.
Over 20 min. for sent --> Hele kampen tabt.

Opvarmning

Da forbundet i år har fundet en turnerings-struktur, som også passer bedre til vores lille stævne, følger vi i år de officielle regler for opvarmning.
Har man brug for yderligere opvarmning, skal det ske på græs-arealerne omkring banerne.

Arrangør-gruppen

Arrangør-gruppen for Grundlovs-stævnet består af to dele, et stævne-udvalg og en arbejds-gruppe.

For at sikre afviklingen af stævnet, er der beskrevet en liste af arbejds-opgaver, som skal besættes af frivillige medhjælpere. Uden opbakningen fra de frivillige medhjælpere i lokal-miljøet kan stævnet ikke afvikles.

Stævne-udvalget

Stævne-udvalget består af 4-5 personer, og har som deres primære opgave at have overblik over de opgaver, som skal løses for at stævnet kan afvikles, samt at sørge for, at koordinere arbejds-indsatsen for de personer, som løser opgaverne i praksis.

Det er ikke et krav, at medlemmerne af stævne-udvalget selv påtager sig praktiske opgaver. Eneste krav er, at man aktivt sørger for at koordinere opgavernes afvikling, og at man gør en nødvendig indsats for at finde de nødvendige frivillige. Herunder er det nødvendigt, at man som en del af stævne-udvalget deltager i et antal møder før og lige op til stævnet, samt at der samles op omkring erfaringer efter stævnet.

Arbejds-gruppen

Arbejds-gruppen består af de personer, som har meldt sig til at løse de opgaver, som er beskrevet og koordineret af stævne-udvalget.
Det er for mange af arbejds-opgaverne ikke nødvendigt at deltage i møder. Enkelte opgaver kan dog kræve et enkelt eller to koordinerende eller planlæggende møder.

Tilmelding til Grundlovs-stævnet

Danmarks hyggeligste beachvolley stævne er for ottende gang en del af Danish Beachvolley Tour, og dermed points-givende til DM i beachvolley.
Da vi er et lille, lokalt og hyggeligt stævne, og ønsker at bevare denne ånd ved stævnet, henviser vi til, at du læser om stævne-afviklingen her.
 
Tilmeldingen til vores stævne skal igen i år ske via forbundets hjemmeside.

Tilmeldte hold

Du kan se de tilmeldte hold til stævnet på DVBF's hjemmeside for beachtouren.

Rækker

Vi har følgende rækker, du kan tilmelde dig i:
 
Herre: 2.Div. 3. Div.
Dame: 2.Div. 3. Div.
Mix: Bredde  

Priser

Vi har igen i år fjernet hold-udgiften fra tidligere år for at have adgang til faciliteterne i dagtimerne. Forhåbentlig bliver det dermed lidt lettere at på forhånd gennemskue, hvad der skal betales, når i ankommer til stævnet.
 
Stævnegebyr pr. hold (Bredde) 275,- kr.
Stævnegebyr pr. hold (Div.) 325,- kr.
Overnatning i telt ved banerne pr. pers. pr. nat 30,- kr.
Morgenmad pr. pers. pr. morgen
(Morgenmad bestilles og betales lokalt)
20,- kr.
 
Morgenmad skal ikke betales forud men betales i stedet kontant, når det bestilles ved stævnet.
Betaling for adgang til faciliteter og overnatning kan ske forud til vores konto:
Bemærk - Vi har skiftet konto til indbetaling siden sidste år.
Reg.nr.: 7173
Konto-nr.: 0001039344
Alternativt kan der betales kontant ved check-in lørdag morgen.
Stævne-gebyret betales ved tilmelding på forbundets hjemmeside.
 
- Husk at skrive en kommentar ved overførsel, hvem du betaler for. Ellers kan vi ikke identificere, hvor pengene kommer fra.
Reg.nr.: 9899
Konto-nr.: 3050146714

Tilmeldte hold

Da Grundlovs-stævnet i år er en del af Danish Beachvolley Tour, og tilmeldingerne dermed foretages via DVBS beachtour hjemmeside, så kan tilmeldingerne også følges løbende på deres side.

Plakat

Silkeborg Grundlovs-stævne 2017
Klik her for at downloade plakaten i A3 format.

Sponsorer

Vi har i år fået støtte af en række sponsorer, primært i form af præmier til stævnet.
 
Jyske Bank Kvickly, Silkeborg
Farstad Optik Yerst Glas
Mørup Ure - Guld VVS-Eksperten.dk
Burger King Poul M
Sport24 SPX

Øvrige sponsorater

Lege-kæden
Morten Bak A/S Rema 1000 Sejs/Svejbæk
Silkeborg Beachvolley | CVR: 38544381  | Tlf.: 20482012