Sitemap    
   
  
S

Arrangør-gruppen

Arrangør-gruppen for Grundlovs-stævnet består af to dele, et stævne-udvalg og en arbejds-gruppe.

For at sikre afviklingen af stævnet, er der beskrevet en liste af arbejds-opgaver, som skal besættes af frivillige medhjælpere. Uden opbakningen fra de frivillige medhjælpere i lokal-miljøet kan stævnet ikke afvikles.

Stævne-udvalget

Stævne-udvalget består af 4-5 personer, og har som deres primære opgave at have overblik over de opgaver, som skal løses for at stævnet kan afvikles, samt at sørge for, at koordinere arbejds-indsatsen for de personer, som løser opgaverne i praksis.

Det er ikke et krav, at medlemmerne af stævne-udvalget selv påtager sig praktiske opgaver. Eneste krav er, at man aktivt sørger for at koordinere opgavernes afvikling, og at man gør en nødvendig indsats for at finde de nødvendige frivillige. Herunder er det nødvendigt, at man som en del af stævne-udvalget deltager i et antal møder før og lige op til stævnet, samt at der samles op omkring erfaringer efter stævnet.

Arbejds-gruppen

Arbejds-gruppen består af de personer, som har meldt sig til at løse de opgaver, som er beskrevet og koordineret af stævne-udvalget.
Det er for mange af arbejds-opgaverne ikke nødvendigt at deltage i møder. Enkelte opgaver kan dog kræve et enkelt eller to koordinerende eller planlæggende møder.
Silkeborg Beachvolley | CVR: 38544381  | Tlf.: 20482012