Sitemap    
   
  
S

Beachudvalget

 

Navn
Tlf.
René Hjort Jensen
20402677
Helle Nielsen
29781279
Mogens Kjeldsen  
Trine Kjeldsen  
Else Haun
51768742
Thomas Høegh  
Ronni Svejstrup  
 
Der er plads til flere interesserede spillere, der kunne ønske sig at være med i udvalget.

Arbejde i udvalget

 
Beachudvalgets arbejde i Silkeborg Beachvolley består primært i nogle få møder i løbet af året; et indledende møde i marts/april, 1-3 møder i løbet af sommeren samt evt. et opsamlende møde i efteråret.
På disse møder diskuteres det, hvilke tiltag der evt. skal laves i løbet af sæsonen - også med udgangspunkt i, hvor meget tid og energi man selv hver især har overskud til at lægge i sæsonen.
 
Der er ingen forpligtelser til at påtage sig store arbejds-opgaver i løbet af sommeren. Snarere er det vigtigt, at man har en interesse for at tage del i de store linier for, hvordan beachvolley miljøet i Silkeborg Beachvolley skal køre.
 
I det omfang, hvor der skal laves div. arrangementer såsom grill-aftener, stævner m.m. har man et medansvar for at finde ud af, hvordan arrangementerne kan laves, uden at folk overbebyrdes med arbejds-opgaver - hverken dem, som sidder i beachudvalget eller dem, som hjælper til i forbindelse med det enkelte arrangement.
 
Det er vores erfaring, at en god måde til at stable et arrangement på benene ofte er, at lade interesserede melde sig til en midlertidig 'styre-gruppe' for arrangementet - foruden selvfølgelig, at folk kan melde sig til de mere konkrete arbejds-opgaver.
Det er således op til hvert enkelt beachudvalgs-medlem, om man ønsker også at deltage i 'styre-gruppen' for et arrangement - eller om man ønsker helt at overlade dette arbejde til andre.
Silkeborg Beachvolley | CVR: 38544381  | Tlf.: 20482012