Sitemap    
   
  
S

Ledelsen

Fordeling af arbejde og ansvar

Bestyrelsen i Silkeborg Beachvolley har to primære opgaver.
1. Varetage kommunikationen med div. officielle institutioner, såsom Silkeborg Kommune, DIF, DVBF m.fl.
2. Sikre at beachvolley-miljøet ikke forringes i forbindelse med, at Nordvestbadet står overfor at skulle lukkes, og grunden frasælges. Herunder bl.a. at varetage klubbens interesser i Multiarena projektet med henblik på etablering af indendørs beachvolley-hal.
3. Desuden har bestyrelsen naturligvis det overordnede ansvar for, at økonomien i klubben hænger sammen. Vi tilstræber at have tilstrækkeligt med luft i økonomien, så vores forskellige udvalg ikke begrænses i deres daglige virke indenfor almindelig sund fornuft.
 
Øvrige initiativer og aktiviteter styres igennem vores forskellige udvalg.
 
Beach-udvalget er vores primære udvalg, som koordinerer og varetager de forskellige opgaver, som kræves, for at vores beachvolley-miljø fungerer i det daglige og i løbet af året. Herunder hører bl.a. at sikre banernes vedligeholdelse, opsætning i foråret, nedtagelse i efteråret, vedligeholdelse af skur og indhold.
Desuden sørger udvalget for grill-aftener og andre sociale aktiviteter ved banerne i løbet af sommeren.
 
Stævne-udvalget har ansvaret for at koordinere og arrangere vores årlige beachvolley-stævne, Grundlovs-stævnet, som de siden 2013 har været en del af DM touren i beachvolley.
Udvalget klarer en væsentlig del af arbejdet omkring stævnet, men er dog stadig afhængige af frivillig hjælp til forskellige opgaver fra klubbens øvrige medlemmer.

Bestyrelsen

Formand Jacob Bøcher Nielsen
Bestyrelsesmedlem Christian Vitting Nicolaisen
Bestyrelsesmedlem Jeppe Kjems
Suppleant
Helle Gråkjær Nielsen
Jesper Bloch-Nielsen
Kasserer Thomas Høegh
 

Beach-udvalget

Navn
Tlf.
René Hjort Jensen
20402677
Helle Nielsen
29781279
Mogens Kjeldsen  
Trine Kjeldsen  
Else Haun
51768742
Thomas Høegh  
Ronni Svejstrup  
 
Der er plads til flere interesserede spillere, der kunne ønske sig at være med i udvalget.
Silkeborg Beachvolley | CVR: 38544381  | Tlf.: 20482012