Sitemap    
   
  
S

Silkeborg Beachvolley - Nyheder 2018

Bliv medlem i Silkeborg Beachvolley.
4. august
Så er lørdagens resultater for Grundlovs-stævnet 2018 klar.
 
17. april
Opstart af beach-sæsonen
 
D. 9. april blev beachvolley-sæsonen indviet af de første spillere.
Siden har der allerede været en pæn aktivitet på banerne, hver gang vejret har vist sig fra sin pæne side. Indtil videre bliver der dog kun spillet i de tidlige eftermiddagstimer, da temperaturerne endnu hurtigt bliver for lave sidst på eftermiddagen.
 
Husk at melde dig ind i klubben - eller blot betale (og dermed implicit forny) dit medlemskab. Det kan du gøre lige her.
Medlems-kontingentet er på 25,- kr. pr. år.
 
 
 
Grundlovs-stævne
17. april
Vi kommer i år til at afholde 2 stævner i Silkeborg Beachvolley: Grundlovs-stævnet samt et ungdoms-stævne.
 
Grundlovsstævnet har vi desværre i år været nødt til at flytte væk fra weekenderne omkring Grundlovsdag. Vi var for sent ude hos forbundet med at ønske weekenderne, og weekenderne tildeles tilsyneladende efter "først-til-mølle" princippet.
Af de weekender, som vi kunne vælge imellem, har vi i år vurderet, at d. 4. og 5. august ligger bedst for os. Vi fastholder i år dog navnet Grundlovsstævnet med en ambition om evt. at rykke stævnet tilbage omkring Grundlovsdag næste år. (Med mindre den nye weekend viser sig at være en stor succes.)
Det vil som altid være muligt at ankomme fredag eftermiddag/aften og sætte telt op eller indrette jer i campingvognen lige ved banerne.
 
Kids-stævne overtager fokus omkring Grundlovsdag i år.
D. 5. juni planlægger vi at lave et kids-stævne.
De præcise rammer samt tilmelding omkring dette stævne bliver der meldt mere ud omkring snarest. Det er Mogens Kjeldsen, som er den primære initiativtager og kontakt-person i forbindelse med dette arrangement.
 
Indtil videre er der åbnet for tilmeldinger via forbundets hjemmeside.
Stævnet bliver afviklet meget i stil med stævnet sidste år.
 
17. april
D. 22 marts afholdte vi vores første ordinære generalforsamling.
Der ble snakket om fordeling af opgaver og ansvar imellem bestyrelsen og de udvalg, som tidligere udgjorde grundstammen i klubben. Der er generel enighed om, at udvalgene stadig er grundstammen i klubbens daglige virke. Bestyrelsens opgave er først og fremmest at sikre, at klubben også på længere sigt har optimale forhold at virke under i Silkeborg. Herunder et ansvar for at varetage kommunikation med div. institutioner såsom Silkeborg Kommune, DIF, DVBF osv.
Bestyrelsen, suppleanter, kasserer samt revisorer blev alle genvalgt.
 
I det kommende år vil bestyrelsens fokus bl.a. være på det kommende Multiarena-projekt, hvor vi har lagt billet ind på at få etableret indendørs beachvolley-baner.
 

Gamle nyheder

 
 
 
 
 
 
 
 
Silkeborg Beachvolley | CVR: 38544381  | Tlf.: 20482012