Sitemap    
   
  
S

Silkeborg Beachvolley Cup 2012

Silkeborg Beachvolley Cup afviklesi år lørdag d. 1. september, efter at beachvolley-touren (DM i beachvolley) er afsluttet med finale-stævnet på Amager.

Turneringen

I alle tre rækker bliver der tale om 2-pers. hold, med 8 hold i hver række.
Pga. den begrænsede bane-kapacitet kan vi desværre ikke lave niveau-inddeling i alle rækker. For alle tre rækker, hhv. Dame, Herre og Mix-rækken, gælder det derfor, at alle tilmeldte hold i spiller i én samlet række, uanset om de enkelte holds niveau som udgangpunkt er til bredde, div. eller elite.
 
Alle kampe afvikles som bedst af 3 sæt efter de officielle regler, med sæt-score op til hhv. 21, 21 og 15 - alle sæt skal vindes med to overskydende points.
Af hensyn til turneringsplanens overholdelse, så opfordrer vi til, at holdene er opmærksomme på at overholde kamp-tidspunkterne, og der varmes så vidt muligt op udenfor banerne.

Tilmelding

Tilmelding sker efter først-til-mølle pricippet. Der er plads til 8 hold i hver række. Hvis en række kommer over de 8 hold, sættes disse hold på venteliste. Vi forbeholder os dog retten til at reservere 4 af pladserne i hver række til hold fra Silkeborg.
 
Tilmeld dit hold ved at udfylde tilmeldings-formularen.
Når den er udfyldt, og du har set en bekræftelse på tilmeldingen på skærmen, skal du overføre det samlede beløb; 150,- kr. pr. hold samt evt. fest-tilmeldinger; 100,- kr. pr. pers., til kontoen for Silkeborg Beachvolley:
Reg.nr.: 7670
Konto-nr.: 0004585977
- Husk at skrive i kommentaren ved overførslen, hvad og hvem du betaler for. Ellers kan vi ikke identificere, hvor pengene kommer fra.

Faciliteter

Følgende faciliteter vil være helt eller delvist tilgængelige under stævnet.

Svømmebasinerne

Ved tidligere stævner har der været adgang til svømmebasinerne på Nordvestbadet som en del af Silkeborg Beachvolley Cup.
Denne adgang kan vi desværre ikke garantere i år, da vi i den pågældende weekend skal deles med Silkeborg Svømmeklub om basinerne, hvor de afholder et stort svømmestævne.
Det betyder at vi kun kan tilbyde adgang til svømmebasinerne i det omfang, de ikke skal benyttes i forbindelse med svømmestævnet, og det må derfor forventes, at der om noget højst vil blive delvist adgang til det lille svømmebasin i år.

Toilet og bad

Der vil dagen igennem være mulighed for at gøre brug af Nordvestbadets toilet og bruse-faciliteter samt omklædnings-rum.

Arrangør-gruppen

Arrangør-gruppen for Silkeborg Beachvolley Cup består af to dele, et Stævne-udvalg og en arbejds-gruppe.

For at sikre afviklingen af stævnet, er der beskrevet en liste af arbejds-opgaver, som skal besættes af frivillige medhjælpere. Uden opbakningen fra de frivillige medhjælpere i lokal-miljøet kan stævnet ikke afvikles.

Stævne-udvalget

Stævne-udvalget består af 2-4 personer, og har som deres primære opgave at have overblik over de opgaver, som skal løses for at stævnet kan afvikles, samt at sørge for, at koordinere arbejds-indsatsen for de personer, som løser opgaverne i praksis.

Det er ikke et krav, at medlemmerne af stævne-udvalget selv påtager sig praktiske opgaver. Eneste krav er, at man aktivt sørger for at koordinere opgavernes afvikling, og at man gør en nødvendig indsats for at finde de nødvendige frivillige. Herunder er det nødvendigt, at man som en del af stævne-udvalget deltager i et antal møder før og lige op til stævnet, samt at der samles op omkring erfaringer efter stævnet.

Arbejds-gruppen

Arbejds-gruppen består af de personer, som har meldt sig til at løse de opgaver, som er beskrevet og koordineret af stævne-udvalget.
Det er for mange af arbejds-opgaverne ikke nødvendigt at deltage i møder. Enkelte opgaver kan dog kræve et enkelt eller to koordinerende eller planlæggende møder.

Arbejds-opgaver

Beskrivelser

Stævneudvalget

 • 2-4 Personer
 • Uddelegere og koordinere opgaver

Lave turnerings-plan

 • 2 Personer
 • Efter tilmeldings-fristens udløb skal der laves en turnerings-plan, som lægges ud på hjemmesiden.

Afvikle turnering

 • 2-3 Personer
 • På stævne-dagen skal turneringen afvikles med udgangspunkt i turnerings-planen. Herunder indsamles og ajour-føres resultater.

Sponsor-præmier

 • 2-3 Personer
 • Snakke med sponsorer og sikre, at der er de nødvendige præmier til stævnet.
 • Fordele de modtagne præmie-sponsorater til de forskellige placeringer ved turneringen.

Arrangere klargøring af baner

 • 1 Person
 • Sikre at de tilmeldte til denne opgave leverer en fælles indsats.
  Denne opgave indebærer også, at man selv hjælper med at klargøre banerne.
 • Banerne skal klargøres 1-2 dage forud for stævnet.

Klargøring af baner før stævnet

 • 3-5 Personer
 • Rive sand, sikre at linierne ligger rigtigt, m.v.

Klargøring af mad til boden

 • 2 Personer
 • Der skal beregnes mad til boden samt det skal bestilles.
 • Vi har en fast aftale med Rema 1000 i Sejs, så alle varer bestilles der.
 • Enkelte varer såsom brød og skinke skal dog evt. bestilles hos sponsorerende special-forretninger.
 • Holde styr på kvitteringer for bestillinger til boden.

Klargøring af boden om dagen

 • 1-2 Personer
 • Opsætning af boden om morgenen op til stævnet.
 • Evt. opsætning af pavillon.

Passe boden om dagen

 • 2-4 Personer
 • Lave prisskilte
 • Sørge for salg, opfyldning af bod.

Opsætning af festtelt, borde og stole

 • 3-4 Personer
 • Opsætning af fest-telt dagen før stævnet.
 • Opsætning af borde og stole til festen.

Grill-ansvarlig

 • 1 Person
 • Sørge for grill, kul og optændings-udstyr
 • Starte grillerne op om aftenen.

Lave salat

 • 2 Personer
 • Der skal indkøbes og laves salat til festen.

Indkøb af varer til festen

 • 2 Personer
 • Der skal indkøbes varer til festen.
  Der skal bl.a. indkøbes kød, brød, dressing og drikkervarer.
 • Varerne bestilles hos Rema 1000 i Sejs.
 • Bestillingen skal koordineres med salat-gruppen.

Sikre de nødvendige tilladelser til salg af alkohol og spiritus

 • 1 Person
 • Der skal laves de nødvendige aftaler omkring salg af øl og spiritus.
 • Da Silkeborg Beachvolley er et fællesskab af beach-udvalg i indendørs klubberne, benyttes klubbernes eksisterende tilladelser.

Musik

 • 1 Person
 • Der skal forberedes musik, anlæg og højtalere.
 • Husk at der også skal være styr på strøm til det hele.

Oprydning efter festen

 • 3-5 Personer
 • Dagen efter festen skal der ryddes op.
 • Oprydningen koordineres imellem til tilmeldte.
 

Arbejds-gruppen for Silkeborg Beachvolley Cup

Bemærk at spillere, som normalt spiller i Silkeborg Beachvolley skal hjælpe med min. én opgave for at deltage ved stævnet.
 

Stævneudvalget

 • Beach-udvalget

Aftaler m. Nordvest-badet

 • Jacob Nielsen

Lave turnerings-plan

 

Afvikle turnering

 • René Jensen
 • Jacob Kristensen

Sponsor-præmier

 • Beach-udvalget

Arrangere klargøring af baner

 • Ikke i år.

Klargøring af baner før stævnet

Ikke i år.
Folk må gerne tænke på, at rive sand på banerne efter træning i ugen op til stævnet.

Klargøring af sandwiches til boden

 • Heidi Hansen
 • Lise Haun

Klargøring af øvrigt mad til boden

 •  

Klargøring af boden om dagen

 •  Trine Kjeldsen

Passe boden om dagen

 •  Trine Kjeldsen

Opsætning af festtelt, borde og stole

 • Anette Støvring
 • Thomas Høeg

Grill-ansvarlig

 

Lave salat

 • Dorte Hansen
 • Henriette Vammen

Indkøb af varer til festen

 • Else Haun
 • Christina Nielsen

Sikre tilladelser

 • Jacob Nielsen

Musik

 Er der nogen der har noget udstyr til musik?

Oprydning efter festen

 • Christian Nicolaisen
 • Stine Rye

Plakaten

Silkeborg Beachvolley Cup 2008
Klik her for at downloade plakaten i A4 format.
 
Hvis det ikke virker umiddelbart, så prøv denne fremgangsmåde:
 1. Højreklik på linket.
 2. Vælg "Gem som..." / "Save as..."
 3. Gem plakaten på din computer - gem den et sted, hvor du kan finde den igen.
  (Bemærk at filen gemmes under navnet 60b053c3c4454d3a292910d6f83fae27.jpg, med mindre du selv giver den et andet navn.)
 4. Åbn plakaten lokalt på din computer.

Tilmelding

Betaling for tilmelding sker ved overførsel af det samlede beløb for tilmelding (evt. inkl. fest) til følgende konto:
Reg.nr. 7670
Konto-nr.: 4585977
Når betalingen er registreret, er tilmeldingen godkendt.
- Husk at skrive i kommentaren ved overførslen, hvilket hold du har betalt for. Ellers kan vi ikke identificere, hvor pengene kommer fra.
 
Husk at tilmelding til festen i år kræver forhånds-tilmelding senest d. 28. august.

Tilmeldte hold

 
Hold musen over et hold for at se, hvilke spillere der er tilmeldt for holdet.
 
Seedning Damer Herrer Mix
1 Marie og Sofie the thin beast & co. Dem igen
2 Helle / Heidi René og Jacob De henter jo alt
3 Inger og Henny SPXś Sam
4 Anette og Henry Frølund/ Vittrup Em & Christiano
5 Sara/Martine   The Jaribarhs
6 Vi spiller altid 3 gange...    
7 Stine/Dorte    
8 Trine og Else En kort en lang  

Turneringsplan

Opvarmning udenfor banerne

Da turnerings-planen ved dette stævne som regel er fyldt helt ud, er det desværre nødvendigt at understrege, at der ikke er tid til at vame op på banerne, med mindre opvarmningen kan være afsluttet, inden kampen skal starte jf. turnerings-planen. Til gengæld er der masser af tid og plads til at varme op på græs-arealerne rundt omkring banerne, og vi henstiller til, at dette benyttes i stedet.

Straf ved for sen kamp-start

For at sikre, at kampene startes til tiden, gælder følgende regler:
 1. Hvis et hold ikke er klar til kamp-start senest 5 min. efter det angivne tidspunkt for kampen, taber holdet 1. sæt.
 2. Hvis et hold stadig ikke er klar til kamp-start senest 15 min. efter det angivne tidspunkt for kampen, tabes 2. sæt. (og dermed kampen).
 3. Hvis en kamp ikke kan påbegyndes til tiden pga. forsinkelse på banen, er det holdenes eget ansvar at holde sig klar, så de kan påbegynde deres kamp, så snart den forsinkede kamp er afsluttet.
  Er et af holdene ikke klar på dette tidspunkt træder ovenstående regler i kraft med udgangspunkt i kampens oprindelige start-tidspunkt.

Sponsorer

På denne side kan du se en liste over alle vores aktive sponsorer for den kommende Silkeborg Beachvolley Cup.
 
Vi går som udgangspunkt efter sponsorer, som er etablerede i Silkeborg med et godt navn, eller som vi mener har et potentiale for dette. Samtidig ønsker vi naturligvis også at tilbyde deltagerne ved vores stævner nogle gode og anvendelige præmier, hvorfor der også stilles visse krav til sponsoraterne i den retning.
 
Klik på sponsorens logo for at komme til dennes hjemmeside.
Enkelte af sponsorerne har dog ikke en hjemmeside, hvorfor kontakt-informationer i stedet er skrevet ved logoet.

Sponsorerne

Thiele Briller, SilkeborgThiele briller i Silkeborg har flere gange sponsoreret med et par sports-solbriller af høj kvalitet.
I år har de valgt at indtræde i et hoved-sponsorat af stævnet, og bliver i samme forbindelse ene-sponsor.

Silkeborg Beachvolley | CVR: 38544381  | Tlf.: 20482012