Sitemap    
   
  
S

Silkeborg Beachvolley Cup 2010

Silkeborg Beachvolley Cup afvikles igen i år, og vi regner med, at det bliver lørdag d. 28. august, efter at beachvolley-touren (DM i beachvolley) er afsluttet med finale-stævnet på Amager.
 

Turneringen

I alle tre rækker bliver der tale om 2-pers. hold, med 8 hold i hver række.
Pga. den begrænsede bane-kapacitet kan vi desværre ikke lave niveau-inddeling i alle rækker. For alle tre rækker, hhv. Dame, Herre og Mix-rækken, gælder det derfor, at alle tilmeldte hold i spiller i én samlet række, uanset om de enkelte holds niveau som udgangpunkt er til bredde, div. eller elite.
 
Alle kampe afvikles som bedst af 3 sæt efter de officielle regler, med sæt-score op til hhv. 21, 21 og 15 - alle sæt skal vindes med to overskydende points.
Af hensyn til turneringsplanens overholdelse, så opfordrer vi til, at holdene er opmærksomme på at overholde kamp-tidspunkterne, og der varmes så vidt muligt op udenfor banerne.

Tilmelding

Tilmelding sker efter først-til-mølle pricippet. Der er plads til 8 hold i hver række. Hvis en række kommer over de 8 hold, sættes disse hold på venteliste. Vi forbeholder os dog retten til at reservere 4 af pladserne i hver række til hold fra Silkeborg.
 
Tilmeld dit hold ved at udfylde tilmeldings-formularen.
Når den er udfyldt, og du har set en bekræftelse på tilmeldingen på skærmen, skal du overføre det samlede beløb; 150,- kr. pr. hold samt evt. fest-tilmeldinger, til kontoen for Silkeborg Beachvolley:
Reg.nr.: 7173
Konto-nr.: 103934-4
- Husk at skrive i kommentaren ved overførslen, hvad og hvem du betaler for. Ellers kan vi ikke identificere, hvor pengene kommer fra.
 
 

Faciliteter

Følgende faciliteter vil være helt eller delvist tilgængelige under stævnet.

Svømmebasinerne

Ved tidligere stævner har der været adgang til svømmebasinerne på Nordvestbadet som en del af Silkeborg Beachvolley Cup.
Denne adgang kan vi desværre ikke garantere i år, da vi i den pågældende weekend skal deles med Silkeborg Svømmeklub om basinerne, hvor de afholder et stort svømmestævne.
Det betyder at vi kun kan tilbyde adgang til svømmebasinerne i det omfang, de ikke skal benyttes i forbindelse med svømmestævnet, og det må derfor forventes, at der om noget højst vil blive delvist adgang til det lille svømmebasin i år.

Toilet og bad

Der vil dagen igennem være mulighed for at gøre brug af Nordvestbadets toilet og bruse-faciliteter samt omklædnings-rum.

Tilmeldte hold

De tilmeldte hold for Silkeborg Beachvolley Cup 2010 vil løbende kunne ses her:
 
Seedning
Damer
Herrer Mix
1 Helle og Henriette Kenneth - Anders JAM
2 Sasja og Glennie x-champs Vi tager chancen
3 Shannie og Heidi Team Klebgjelp Åh nej, ikke dem!
4 Jane og Heidi Der dunkes !! Kick-Ass & Hit-Girl
5 Maria & Stine hvorfor ikke Jacob & Co.
6 Dorte & Lise Benjamin og co.
 
7 Dem over 30 Bryrups Bedste
 
8 Team Wet Finn - Jesper
 
9 Jumpgirls Mumitroldens mareridt
 
10 Ak og Lis PincheMoshka
 

Opvarmning udenfor banerne

For at kunne nå at afvikle alle kampe i turneringen har vi igen i år været nødt til kun at afsætte 40 min. pr. kamp. Dette har fungeret ved de seneste to stævner, hvor vi har været tilsvarende fuldt booket op mht. tilmeldinger, og vi forventer derfor, at det også kan fungere denne gang.

Kun 40 min. pr. kamp

For at turnerings-planen skal kunne lykkes med kun 40 min. pr. kamp, er det desværre nødvendigt at sige, at der ikke er tid til at vame op på banerne. Til gengæld er der masser af tid og plads til at varme op på græs-arealerne rundt omkring banerne, og vi henstiller til, at dette benyttes i stedet.

Straf ved for sen kamp-start

For at sikre, at kampene startes til tiden, gælder følgende regler:
  1. Hvis et hold ikke er klar til kamp-start senest 5 min. efter det angivne tidspunkt for kampen, taber holdet 1. sæt.
  2. Hvis et hold stadig ikke er klar til kamp-start senest 15 min. efter det angivne tidspunkt for kampen, tabes 2. sæt. (og dermed kampen).
  3. Hvis en kamp ikke kan påbegyndes til tiden pga. forsinkelse på banen, er det holdenes eget ansvar at holde sig klar, så de kan påbegynde deres kamp, så snart den forsinkede kamp er afsluttet.
    Er et af holdene ikke klar på dette tidspunkt træder ovenstående regler i kraft med udgangspunkt i kampens oprindelige start-tidspunkt.

Forklaring til turneringsplanen

For at få plads til flest mulige hold har vi i år lavet en lidt alternativ turnerings-plan.
 
Bemærk at farverne i skemaet angiver, hvilken bane man skal spille på.
  • Gul markering =Bane 1
  • Rød markering =Bane 2
  • Blå markering =Bane 3
  • Grøn markering =Bane 4
Dit hold svarer til det seednings-nr., som er angivet i turnerings-planen. Her ud fra kan du se, hvornår du skal spille, og hvem du skal spille imod.

Mix - 5 hold, én pulje

Et af holdene, som oprindeligt var tilmeldt i mix-rækken, var et rent dame-hold, som havde tilmeldt sig i mix for at være sikre på at kunne spille med. Med den valgte struktur har det været muligt at flytte det hold tilbage til dame-rækken. Det betyder til gengæld, at mix-rækken nu er på 5 hold.
 
Med 5 hold i en række, kan det ikke lade sig gøre at splitte rækken op i to puljer. Derfor afvikles mix-rækken i år som en alle-imod-alle turnering, hvilket giver 4 kampe til hvert hold.
Da hvert hold allerede får fire kampe på én dag, samt da turnerings-planen bruger samtlige baner fuldt ud, har vi valgt ikke at lægge en sidste finale-kamp ind i mix-rækken. Hvis seedningen i rækken holder, kommer den sidste kamp kl. 17 dog til at blive den afgørende, da denne er imellem de to højest seedede hold.

Damer og herrer - 10 hold i én stor indledende pulje

I dame- og herre-rækkerne har vi også fravalgt at dele rækken op i to puljer. (Se forklaringen nedenfor.) I stedet har vi lavet en struktur, hvor alle hold spiller et indbyrdes pulje-spil, således at hvert hold får tre indledende pulje-kampe. Fordelingen af, hvem der møder hinanden, er lavet ud fra seedningen i rækken.
 
Når de indledende pulje-kampe er afsluttet, ved vi, hvem der ender som 1'er, 2'er osv. i rækken. De bedste fire hold spiller herefter semi-finaler og finale samt 3./4.-pl. kamp. De øvrige seks hold indplaceres direkte i en placerings-kamp.

Hvorfor den alternative struktur?

Udgangspunktet for at vælge en alternativ turnerings-struktur har været dels at give så fair en turnerings-plan som muligt, og samtidig give hvert hold et rimeligt antal kampe i løbet af dagen. Med den valgte struktur får de fleste hold 4 kampe, 4 hold i hhv. herre og dame-rækken får 5 kampe.
 
I de tre rækker, vi har plads til ved stævnet, er der tilmeldt hhv. 10, 10 og 5 hold, hvilket gør det mere eller mindre umuligt at lave en fornuftig form for indledende pulje-spil, da stævnet samtidig skal afvikles på en enkelt dag og på kun fire baner.
 
Med pulje-spil ville vi ende med 5 hold i hver pulje, hvilket ville give 10 kampe i hver 5-holds-pulje. Hvert hold ville i den forbindelse få 4 kampe, inden vi kunne være klar til at gå videre til slut-spillet. Det ville ganske enkelt give for mange kampe i alt - og for mange kampe pr. hold for én dag.
Silkeborg Beachvolley | CVR: 38544381  | Tlf.: 20482012